Wild Dog Design

Bergen University College၊ ဘာဂန်၊နော်ဝေး

နော်ဝေးနိုင်ငံ၊ ဘာဂန် တွင်ရှိသော Bergen University College သည် အွန်လိုင်းဘာသာစကားမျိုးစုံ ၀က်ဘ်ဆိုက်ရှာဖွေရေး ကျမ်းစာ ပေါ်တယ်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း နှင့် တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက် Wild dog အားတာဝန်ပေးခဲ့သည်။

၀က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ရန်: bora.hib.no