Wild Dog Design

Discover Adventure - penganjur pelancongan amal utama dunia

Wild Dog berbangga untuk terlibat secara menyeluruh dalam pelancaran utama laman web Discover Adventure. Ia satu projek empat belas bulan, menggabungkan Pengujian Pengguna, analisi UX, UJ & IA, reka bentuk yang responsif & binaan yang menyepadukan CMS joomla, ditambah dengan latihan menerusi sistem bahagian belakang yang menawarkan sistem tempahan dan pengurusan aliran kerja yang berkesan.

Hasil terakhirnya adalah laman sesawang pengguna klien yang bergaya dan intuitif yang juga yang menyampaikan sistem kritikal misi yang amat maju dan canggih.

Lihat laman sesawang di: discoveradventure.com