Wild Dog Design

Tin Htay International - Industri Minyak, Yangon, Myanmar

Tin Htay International adalah organisasi Minyak & Perlombongan baru yang bermotivasikan etika dan berpangkalan di Yangon, Myanmar. Dengan keterbukaan sempadan rantau yang kaya sumber ini, Tin Htay mendekati Tin Htay untuk mereka bentuk dan membina sebuah laman sesawang CMS yang responsif yang akan mencerminkan organisasi dan nilai-nilai Negara ini; pada masa yang sama menjadikannya sebagai syarikat kukuh yang bersedia untuk melakukan perniagaan secara mampan di peringkat antarabangsa.

Lihat laman sesawang di: www.tinhtay.com