Wild Dog Design

ระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษ

ต่อยอดจากการเปิดตัวคู่มือ Routes to Recovery ที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขประเทศอังกฤษ (เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษ) ได้มอบหมายให้ Wild Dog ออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือสุขภาพฉบับล่าสุด