Wild Dog Design

Mỹ Sky - Premier lữ hành

"Mỹ, theo cách của bạn" Chiến dịch

Mỹ Sky, các nhà điều hành tour du lịch hàng đầu, đưa chó hoang dã để tạo ra một chiến dịch mới để thúc đẩy Mỹ trong vòng hai năm tới. Của Mỹ, theo cách của bạn "chiến dịch trên cả hai phương tiện truyền thông truyền thống và kỹ thuật số, cả hai đều có ảnh hưởng lớn và đạt được nổi bật trong một môi trường cạnh tranh ngày càng bận rộn. Người tiêu dùng và các ngày lễ khác nhau sẽ được nhắm mục tiêu trong một loạt các nhóm người tiêu dùng tuổi. Đường dây đeo chiến dịch cung cấp một đề xuất đến ngay lập tức, trong khi giữ lại các cá nhân và chủ nghĩa cá nhân cho các đối tượng mục tiêu. Một chiến dịch cạnh tranh Facebook chuyên dụng bổ sung đã được đưa ra đồng thời, áp dụng các khái niệm hoang dã chó của 'Love USA, Like Us".