Wild Dog Design

Maharajas Express - tàu sang trọng ở Ấn Độ

Chiến dịch quảng cáo cho sự ra mắt của Maharajas Express - sang trọng nhất, mới được xây dựng tàu trên thế giới cung cấp hành trình độc đáo trên khắp Ấn Độ. Hình ảnh sắc nét, sạch sẽ và thanh lịch và bố trí đánh máy, với gợi ý của một phát triển mạnh của Ấn Độ, các quảng cáo chào đón người đọc Diamond Age of Travel.