Wild Dog Design

Dịch vụ y tế quốc gia (Anh)

Xây dựng trên sự thành công của các tuyến đường để phục hồi đào tạo hướng dẫn cho các cơ quan đối xử quốc gia, y tế công cộng Anh (như một phần của Dịch vụ Y tế Quốc gia) đưa chó hoang dã để thiết kế và in hướng dẫn sức khỏe mới nhất.