Wild Dog Design

BOLD - giải thưởng thiết kế ứng dụng

Được ủy quyền bởi các nhà phát triển, Spacebar quốc tế để thiết kế giao diện ứng dụng hình ảnh iPad cho một liên doanh mới xuất bản cuốn sách mang tính cách mạng và sáng tạo, có tiêu đề 'ĐẬM - làm thế nào để dũng cảm trong kinh doanh và giành chiến thắng "cho các nhà xuất bản Kogan Trang. Phương pháp tiếp cận sáng tạo của chúng tôi là hoàn toàn chấp nhận tên dự án và lựa chọn một bảng màu phù hợp màu sắc, in ấn và giao diện biểu tượng đồ họa bổ sung tầm nhìn thương hiệu BOLD.