Wild Dog Design

Highgate School - trường độc lập có uy tín nhất của London

Highgate trường, thành lập năm 1565, là một trong những trường tư thục đồng giáo dục có uy tín của London. Sau ba chiều thành công sân, Wild Dog được giao nhiệm vụ thiết kế và xây dựng một đáp ứng, thông tin và trang web thân thiện cái nhìn mới với chức năng cải tiến cho các bậc cha mẹ tương lai và học sinh. Dự án kết hợp một UX và IA phân tích toàn diện, một nhà nước của nghệ thuật Joomla3 CMS và phát triển của một hệ thống lịch phức tạp.

Website: highgateschool.org.uk