Wild Dog Design

Khám phá cuộc phiêu lưu - tổ chức từ thiện đầu cuộc phiêu lưu của thế giới

Chó hoang dã tự hào đã tham gia một cách toàn diện với sự ra mắt chính của trang web Khám phá cuộc phiêu lưu. Một dự án mười bốn tháng, kết hợp với tài khoản thử nghiệm, UX, UJ & IA phân tích, thiết kế đáp ứng và xây dựng kết hợp một Joomla CMS, cộng với đào tạo thông qua các hệ thống phụ trợ cung cấp một đặt phòng và hệ thống quản lý công việc hiệu quả.

Kết quả hoàn thành là một trang web, người dùng trực quan phong cách mà khách hàng cũng cung cấp một, tiên tiến hệ thống nhiệm vụ quan trọng phức tạp.

Website: discoveradventure.com