Wild Dog Design

Mirus hành trình - Dành riêng, cao cấp điều hành tour du lịch sang trọng

Là một phần của Mirus hành trình 'tái thương hiệu được thực hiện bởi chó hoang dã, chúng tôi cũng đã được giao nhiệm vụ thiết kế và xây dựng các trang web mới. Một thiết kế thanh lịch và trực quan, nhiệm vụ của chúng tôi thay đổi từ một UX toàn diện và phân tích IA, một nhà nước của nghệ thuật Joomla CMS wenbsite đáp ứng.

Website: mirusjourneys.com