Wild Dog Design

Tạp chí Compass cho Cox & Kings

Công ty du lịch lâu đời nhất trên thế giới thành lập vào năm 1758

Cox & Kings, công ty du lịch toàn cầu, ra ​​mắt Tạp chí Compass trong một định dạng đáp ứng trên mạng; bao gồm các blog và các cuộc thi. Thiết kế và xây dựng responsively trong WordPress bởi hoang dã Dog, chúng tôi đã mang lại một ánh sáng tươi và thanh lịch cảm thấy thiết kế; cung cấp cho người đọc một trải nghiệm người dùng bổ ích cho dù trình duyệt trên điện thoại di động, hoặc bước vào một cuộc cạnh tranh trên iPad của họ.

Website: compass.coxandkings.co.uk/compass